Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku


Tazminat Hukuku Ankara

Hukuka aykırı fiiller, tazminat hukuku içerisinde önemli ve geniş bir yer kaplamaktadır. İnsanlık tarihinde ilk önceleri geçerli olan “zarara uğrayan katlanır” fikrinden, “kusuruyla zarar veren öder” anlayışına geçişle başlayan kusura dayalı sorumluluk ilkesi, sorumluluk hukukunun en eski ve temel kuralıdır.

Buna karşın, geniş anlamda haksız fiil kavramı içerisine, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan ve kusurun aranmadığı bir objektif sorumluluk nedeni olan “kusursuz sorumluluk” konusu da girmektedir.

Bu anlamda, Av.Buğra Palabıyık tarafından, hukuka aykırı eylemler sonucu meydana gelen her türlü uyuşmazlıkların çözümü sağlanmaktadır. Tazminat ve Sözleşmeler Hukuku alanında sunulan başlıca hizmetler şu şekildedir:

  • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
  • Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
  • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
  • Hakaret, iftira vb. ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
  • Uğranılan her türlü zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişi veya resmi kurumlara açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
  • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım.

Tazminat hukukunda sorumluluk hukuki bir sonuçtur. Ortada bir sözleşme yok ise sözleşme dışı sorumluluğa gidebilmek için ilk olarak kişinin kusuru olup olmamasına bakılmalıdır. Eğer kişi, kusuru ile bir zarara neden olmuşsa onu gidermek yükümlüğündedir.

Bazı hallerde ise kişinin kusuru olmamasına rağmen kişinin sorumluluğu yasadan kaynaklanır  ve ortaya çıkan  zararın giderilmesi gerekir.

Tazminatın temel unsurlarına baktığımızda bunlar zarar, nedensellik bağı ve hukuka aykırılıktan oluşur. Başlıca Tazminat davalarını: boşanma ve nişanlanmadan doğan tazminat davaları, idarenin sorumlu olmasından doğan tazminat davaları, insana verilen zarardan doğan manevi tazminat davaları, kişilik haklarına saldırıdan doğan tazminat davaları, olarak nitelendirebiliriz.

Ankara’nda çalışmalarına devam eden Av.Buğra Palabıyık’a info@bugrapalabiyik.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.