Milletlerarası Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk


Milletlerarası Özel Hukuk Ankara

Av.Buğra Palabıyık, milletlerarası özel hukuktan doğan anlaşmazlıkları çözümü konusunda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri sağlamaktadır. Av.Buğra Palabıyık gerek Türk Mevzuatı konusunda, gerekse Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri konusunda derin uzmanlığa sahiptir.

Av.Buğra Palabıyık, Uluslararası Mülkiyet Hukuku, Yabancı Yatırımlar Hukuku ve Uluslararası Ticari Sözleşmeler gibi milletler arası özel hukukunun birçok alanında, müvekkilleri için çözümler üretmektedir. Ayrıca, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanıma ve tenfizi işlemlerinin yürütülmesinde, Türkiye’nin önde gelen hukuk firmalarından biridir. Bunun yanında Av.Buğra Palabıyık, yabancı mahkemelerden veya yabancı hakem kuruluşlarından alınacak ve Türkiye’de tanıması ve tenfizi yapılacak kararlarda dikkate alınması gereken hususlara ilişkin danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu strateji ile müvekkillerimize kısa süre içinde maliyeti düşük ve kaliteli hukuk hizmeti verilmesi öngörülmüştür. Av.Buğra Palabıyık, müvekkilleri adına yürüttüğü işlemlerde özen göstermekte ve müvekkillerine gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Milletlerarası Özel Hukuk Ankara Hizmetlerimiz

  • Uluslararası Ticari Sözleşmeler
  • Tanıma ve Yabancı Mahkeme Hükümlerinin ve Hakem Kararlarının Uygulanması
  • Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukuku
  • Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları
  • Vatandaşlık Hukuku ve Yabancılar Hukuku
  • Milletlerarası Özel Usul Hukuku
  • Uluslararası Alternatif Uyuşmazlık Çözümü
  • Göçmenlik Yasası
  • Dava Takibi

Ankara’da çalışmalarına devam eden Av.Buğra Palabıyık’a info@bugrapalabiyik.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.