Basın ve Medya Hukuku

Basın ve Medya Hukuku


Basın ve Medya Hukuku Avukatı Ankara

Av.Buğra Palabıyık Basın ve Medya Hukuku alanındaki uzman kadrosu ile kitle haberleşme alanını,  bu alanda sektöre ve kitle iletişim araçları ile yayın faaliyetinde bulunan kuruluşların yapısına ilişkin kuralları ifade eden hızlı ve sürekli değişim yaşayan Basın ve Medya hukuku alanında medya organlarına ve şahıslara aktif danışmanlık hizmeti vermektedir.

Basın ve Medya Hukuku hem özel hukukun hem de kamu hukukunun içinde görülmesi gereken spesifik bir alandır.  Haber verme özgürlüğü, basın ve medya şirketlerinin idari yapısı, basın ve medya yoluyla işlenen suçlar niteliği gereği Kamu hukuku alanına girmekte iken sözleşme ilişkileri, basın ve medya yoluyla işlenen hukuka aykırı eylemlerden doğan tazmin sorumluluğu ise niteliği gereği özel hukuk alanına girmektedir.

Av.Buğra Palabıyık Medya şirketi kurulum sürecinin yürütülmesi, medya şirketinin işlem ve faaliyetlerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesi, medya şirketinin alım-satım sürecinin yürütülmesi, medya şirketleri ile ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması, yazılı, görsel ve işitsel medya yolu ile işlenen suçlara yönelik hukuki sürecin yönetilmesi konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Basın ve Medya Hukuku Avukatı Hizmetlerimiz

  • Yazılı, Görsel ve İnternet Medya Organlarının Faaliyetlerinin Yürürlükte Olan Mevzuat ile Uyumunun Sağlanması
  • Özel Televizyon Kuruluşları Hakkında RTÜK ve Diğer İdari Merciler Nezdinde Hukuki Prosedürlerin Yürütülmesi
  • Yanıltıcı Reklam ve İlanlara Karşı Yasal Mücadele
  • Hakaret, İftira ve Onur Kırıcı Yayınlara Karşı Hukuki Yolların Yürütülmesi
  • Medya Hukuku ile İlgili Tüm Hukuki Sözleşmelerin Hazırlanması
  • Tekzip Başvurularının Yapılması

Ankara’da çalışmalarına devam eden Av.Buğra Palabıyık’a Hukuki Danışmanlık için info@bugrapalabiyik.com e-mail adresinden veya iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.