İcra – İflas Hukuku

İcra – İflas Hukuku


İcra Avukatı Ankara

Ankara icra avukatı Av.Buğra Palabıyık şirketlere borçlarının, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında hizmet sunduğu gibi, yersiz olarak uygulamaya çalışılan iflas erteleme işlemlerine karşı da alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Av.Buğra Palabıyık icra hukuku konusunda edindiği deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir.

Ankara İcra avukatı Av.Buğra Palabıyık Hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında aktif olarak faaliyet göstermektedir. İcra ve İflas Hukuku ile ilgili olarak büromuz tarafından sunulan hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

İcra Avukatı Ankara Hizmetlerimiz

  • Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi,
  • Haciz işlemleri,
  • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi,
  • İflas hukuku işlemleri,
  • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi,
  • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi,
  • Yedieminliği suistimal davalarının açılması,
  • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,
  • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi.

Türkiye’de iflas sık kullanılan bir gönüllü işletme tasfiyesi ya da alacak takibi yöntemi değildir. Bunun sebebi alacaklılar için uygun bir ortam oluşmaması, kamu alacaklarına verilen öncelikler ve iflas açıklayanlar yönünden hukuki ve cezai yaptırım risklerinin yüksekliği olarak analiz edilebilir.

Ankara’da çalışmalarına devam eden Av.Buğra Palabıyık’a info@bugrapalabiyik.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.