Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma Davaları


Kamulaştırma Avukatı Ankara

Av.Buğra Palabıyık,  idare tarafından yapılan kamulaştırma neticesinde; kamulaştırma bedellerinin itiraz sonucu artırılması hususunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kamulaştırma kısaca şahsa ait bir taşınmazın kamu hizmetin kullanılmak üzere devlet tarafından satın alınmasıdır. Yetkili idare kamu yararına kullanılmak üzere gerekli gördüğü yerleri kamulaştırabilir. Ancak taşınmazı kamulaştırılacak olan kişilerin de bir takım hakları bulunmaktadır. Kamulaştırma avukatı, bir kamu kuruluşu tarafından kamulaştırılan ve kamulaştırılmasız el atma yönetmi ile eski adı ile istimlak edilen taşınmazlar ile ilgili davaların takibini yapar.

Ülkemiz, kamulaştırma hususunda bir çok sıkıntı barındırmaktadır. Bunlardan en önemlisi idare tarafından taşınmaza el atıldığı sırada belirlenen ürün ve ağaçlar, kamulaştırma bedel tespit ve tescil davasında heba olduğundan göz ardı edilmektedir.

Kamulaştırma Davaları

  • Kamulaştırma nedeniyle bedel tespiti ve tescil davaları
  • Kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan bedel davaları
  • İmar uygulamaları nedeniyle bedele dönüşen taşınmazların bedel davaları
  • Kamulaştırmanın iptali davaları takibini gerçekleştirir.

Her avukat kamulaştırma davasını hukuksal olarak takip edebilir ancak, kamulaştırma davaları çok karışık davalardır, her bir kamulaştırma davası detaylı hazırlıklar ve araştırmalar sonucu özenle takip edilmelidir. Bu nedenle kamulaştırma dava takiplerinin kamulaştırma hukuku alanında ihtisas yapmış olan bir avukat tarafından yapılmasını önermekteyiz.