Trafik Kazası Avukatı

Trafik Kazası Avukatı


Trafik Kazası Avukatı Ankara

Teknolojinin ilerlemesi araçların hızlanmasını; gelir artışı ve yolların artması da araç sayısının artışını beraberinde getirmekte ve trafik kazaları günden güne artmaktadır. Trafik kazalarında birçok ölüm ve yaralanma meydana gelmektedir.

Trafik kazasında mağdur olanların çoğu zaman farkında olmadıkları bazı maddi hakları bulunmaktadır. Bu hakları, her araç sahibinin mecburi trafik sigortası yaptırarak ödedikleri primlerden oluşan bir havuzdan, tazminat şeklinde karşılanmaktadır. Ancak tazminat alınması için talep etmek ve bazı prosedürleri yerine getirmek gerekmektedir.

Trafik Kazalarında Maddi Tazminat

Trafik Kazalarında maddi tazminat, bir çok konu başlığı altında incelenebilmektedir. Kısaca bu alt başlıkları sıralamak gerekirse;

Araçlara Gelen Zararlar

Araçların uğradığı zararın tazmini için öncelikli olarak aracın kazadan önceki durumu tespit edilir. Kaza sonrası davaya konu araçta meydana gelen zarar tespit edildikten sonra tespit edilen bedel tazminata konu olmaktadır. Bu sayede kaza sonucunda araçta oluşan zarar kusurlu tarafça giderilmek zorundadır. Eğer kaza sonrasında araçta oluşan hasar aracın değer kaybına neden olmuşsa bu kayıp için de dava açılmalıdır.

Kişilerin İleriki Yaşamlarına Ait Zararlar

Kuşkusuz ki yaşanılan kaza sonucunda kısmende olsa kişilerin yaralanmaları sonucu ileriki yaşamlarında, meslek hayatlarında işini gerektiği gibi yapamaması söz konusu olabilmektedir.Bu zarar kişinin çalışma yaşamını kısmen etkileyebileceği gibi tamamen çalışamaz duruma da yol açabileceğinden bu durumlara karşı farklı hesaplama yöntemleri uygulanmaktadır.

Hastane ve Protez Giderleri

Hastane ve Protez giderleri için de açılan davada talep edilebilmektedir. Bu sayede kaza sonucu vücut bütünlüğünde eksilme yaşayan kişilerin protez ve tedavi giderleri de tazminat davasında talep edilebilmektedir. Bu sayede kişilerin mağduriyetleri kısmen de olsa giderilmektedir.

Trafik Kazalarında Ölüm Halinde Tazminat Davası

Trafik Kazalarında Ölüm sonrası diğer tazminat davası diğer davalardan kısmen de olsa farklılık arz etmektedir. Trafik Kazalarında Ölüm Sonrası kişinin bakmak sorunda oldukları kişiler bu davaya açarak ölen kişinin yaşamı boyunca elde edebileceği geliri payları oranında talep edebilmektedirler.

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat

Kaza sonucu ölen kişilerin yakınları maddi taleplerinin yanı sıra manevi olarak ta tazminat davası açabilemektedirler. Bu sebeple maddi ve manevi tazminatın aynı davada açılması olayın ayrı ayrı değerlendirilmeden tek bir davada incelenmesi açısından kolaylık sağlayacaktır.

Trafik Kazalarında Tazminatta Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu

Trafik Kazalarında Tazminatta gerek zorunlu trafik sigortası, gerekse de kasko olan araçların tazminatları limitler dahilinde sigorta şirketi tarafından ödenmektedir. Bu sebeple dava açan kişilerin dava açarken karşı tarafın sigorta şirketini de davaya dahil etmeleri gerekmektedir.

Yukarıda anlatılan tazminat türlerine ilişkin davaları kişiler tarafından açılabileceği gibi avukat tarafından da açılabilmektedir. Bu sayede ölüm sonucu kişinin ardında kalan yakınlarının avukatlara vekalet vermesi ile dava trafik kazası avukatı eşliğinde takip edilecektir.

Ankara’da çalışmalarına devam eden Av.Buğra Palabıyık’a info@bugrapalabiyik.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.